BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2024

STT

Mã hàng
Item code

Tên hàng hóa

Trọng lượng (Gram)

Đơn vị tính  (Unit)

Giá bán lẻ (có VAT)
Unit selling price (incl.VAT)

NHÓM 1

Bánh Trung Thu Nhân mặn (có trứng)

 

 

 

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

Cái

240,000

2

1B

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

200 g

Cái

210,000

3

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

Cái

250,000

4

3B

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

200 g

Cái

220,000

5

9A

Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng)

250 g

Cái

340,000

6

9B

Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng)

200 g

Cái

300,000

7

13A

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

250 g

Cái

400,000

8

13B

Bánh trung thu Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

200 g

Cái

330,000

9

17A

Bánh trung thu Hải Sản Xốt Bào Ngư (2 trứng)

250 g

Cái

310,000

10

17B

Bánh trung thu Hải Sản Xốt Bào Ngư (2 trứng)

200 g

Cái

260,000

11

19A

Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng)

250 g

Cái

410,000

12

19B

Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng)

200 g

Cái

350,000

13

21A

Bánh trung thu Sò Điệp Xốt XO (2 trứng)

250 g

Cái

400,000

14

21B

Bánh trung thu Sò Điệp Xốt XO (2 trứng)

200 g

Cái

340,000

NHÓM 2

Bánh Trung Thu Chay

 

 

 

1

4A

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay

250 g

Cái

210,000

2

4B

Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Chay

200 g

Cái

190,000

3

8A

Bánh trung thu Đậu Xanh Chay

250 g

Cái

190,000

4

8B

Bánh trung thu Đậu Xanh Chay

200 g

Cái

170,000

NHÓM 3

Bánh Trung Thu Nhân Ngọt không trứng

 

 

 

1

12A

Bánh trung thu Tiramisu

250 g

Cái

280,000

2

12B

Bánh trung thu Tiramisu

200 g

Cái

230,000

3

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

Cái

280,000

4

24B

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

200 g

Cái

230,000

5

26A

Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen

250 g

Cái

250,000

6

26B

Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen

200 g

Cái

210,000

NHÓM 4

 Bánh Trung Thu Nhân Ngọt (có trứng)

 

 

 

1

42A

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

250 g

Cái

210,000

2

42B

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

200 g

Cái

190,000

3

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

Cái

210,000

4

48B

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

200 g

Cái

190,000

5

52A

Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng)

250 g

Cái

200,000

6

52B

Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng)

200 g

Cái

180,000

7

54A

Bánh trung thu Mè Đen (2 trứng)

250 g

Cái

240,000

8

54B

Bánh trung thu Mè Đen (2 trứng)

200 g

Cái

200,000

9

64A

Bánh trung thu Hạt Sen Lá Dứa Hạnh Nhân (2 trứng)

250 g

Cái

240,000

10

64B

Bánh trung thu Hạt Sen Lá Dứa Hạnh Nhân (2 trứng)

200 g

Cái

210,000

11

68A

Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava

250 g

Cái

260,000

12

68B

Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava

200 g

Cái

220,000

NHÓM 5

CÁC COMBO BÁNH TRUNG THU

HS1

HƯƠNG SẮC BỐN MÙA 1

 

 

890,000

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

2

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

250,000

3

42A

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

250 g

 Cái

210,000

4

8A

Bánh trung thu Đậu Xanh Chay

250 g

 Cái

190,000

HS2

HƯƠNG SẮC BỐN MÙA 2

 

 

950,000

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

2

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

250,000

3

26A

 Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen

250 g

 Cái

250,000

4

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

210,000

HS3

HƯƠNG SẮC BỐN MÙA 3

 

 

1,070,000

1

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

250,000

2

9A

Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng)

250 g

 Cái

340,000

3

54A

Bánh trung thu Mè Đen (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

4

64A

Bánh trung thu Hạt Sen Lá Dứa Hạnh Nhân (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

HS4

HƯƠNG SẮC BỐN MÙA 4

 

 

1,210,000

1

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

250,000

2

21A

Bánh trung thu Sò Điệp Xốt XO (2 trứng)

250 g

 Cái

400,000

3

12A

Bánh trung thu Tiramisu

250 g

 Cái

280,000

4

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

 Cái

280,000

DN1

DẠ NGUYỆT ĐOÀN VIÊN 1

 

 

1,530,000

1

1A

Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

2

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

250,000

3

9A

Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng)

250 g

 Cái

340,000

4

26A

 Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen

250 g

 Cái

250,000

5

48A

Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng)

250 g

 Cái

210,000

6

64A

Bánh trung thu Hạt Sen Lá Dứa Hạnh Nhân (2 trứng)

250 g

 Cái

240,000

DN2

DẠ NGUYỆT ĐOÀN VIÊN 2

 

 

1,650,000

1

3A

Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng)

250 g

 Cái

250,000

2

9A

Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng)

250 g

 Cái

340,000

3

17A

Bánh trung thu Hải Sản Xốt Bào Ngư (2 trứng)

250 g

 Cái

310,000

4

42A

Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng)

250 g

 Cái

210,000

5

68A

Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava

250 g

 Cái

260,000

6

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

 Cái

280,000

NS1

NON SÔNG GẤM VÓC - MẬT ONG

 

 

3,100,000

1

17A

Bánh trung thu Hải Sản Xốt Bào Ngư (2 trứng)

250 g

Cái

 

2

19A

Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng)

250 g

Cái

 

3

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

Cái

 

4

26A

 Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen

250 g

Cái

 

5

TR100

Trà Oolong 100 gram

100 g

Gói

 

6

TR100

Trà Oolong 100 gram

100 g

Gói

 

7

M1

Mật ong Hoa chôm chôm 189 ml

189 ml

Lọ

 

8

M2

Mật ong Hoa cà phê 189 ml

189 ml

Lọ

 

NS2

NON SÔNG GẤM VÓC - NHÂN SÂM

 

 

3,500,000

1

17A

Bánh trung thu Hải Sản Xốt Bào Ngư (2 trứng)

250 g

Cái

 

2

19A

Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng)

250 g

Cái

 

3

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

Cái

 

4

26A

 Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen

250 g

Cái

 

5

TR100

Trà Oolong 100 gram

100 g

Gói

 

6

TR100

Trà Oolong 100 gram

100 g

Gói

 

7

HQ07

Nhân Sâm Wisconsin Cắt Lát Hộp 50 g

50 g

Hộp

 

NS3

NON SÔNG GẤM VÓC - YẾN SÀO

 

 

6,600,000

1

17A

Bánh trung thu Hải Sản Xốt Bào Ngư (2 trứng)

250 g

Cái

 

2

19A

Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng)

250 g

Cái

 

3

24A

Bánh trung thu Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ

250 g

Cái

 

4

26A

 Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen

250 g

Cái

 

5

TR100

Trà Oolong 100 gram

100 g

Gói

 

6

TR100

Trà Oolong 100 gram

100 g

Gói

 

7

Y1

Tổ Yến SGAP TCL1 - 50 g

50 g

Hộp

 

CÁC MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU BRODARD 2024 CHO DOANH NGHIỆP

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp Dạ Nguyệt Đoàn Viên

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 6 bánh còn được gọi với cái tên đầy may mắn là: Dạ Nguyệt Đoàn Viên. Hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. Hộp bánh Brodard trao đi không chỉ mang theo món quà về vật chất mà còn mang theo lời chúc chân thành, ý nghĩa cho mùa đoàn viên.

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp Thưởng trăng - Moon Gazing

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 6 bánh còn được gọi với cái tên là: Hộp bánh Thưởng Trăng. Sử dụng gam xanh ngọc chủ đạo trong thiết kế, kết hợp cùng những đóa hoa ép kim rực rỡ, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. 

BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023 - HỘP 6 BÁNH BRODARD MOON GAZING

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp Hương Sắc Bốn Mùa

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 4 bánh còn được gọi với cái tên đầy may mắn là: Hương Sắc Bốn Mùa. Sử dụng gam màu đỏ chủ đạo trong thiết kế, kết hợp cùng muôn hoa khoe sắc đậm hơi thở thiên nhiên, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. Hộp bánh Brodard trao đi không chỉ mang theo món quà về vật chất mà còn mang theo lời chúc chân thành, ý nghĩa cho mùa đoàn viên.

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 4 bánh Rực rỡ

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp 4 bánh còn được gọi với cái tên đầy may mắn là: Hộp bánh Đa Sắc. Sử dụng gam vàng sáng chủ đạo trong thiết kế, kết hợp cùng những đóa cúc rực rỡ sắc màu, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ. Hoa cúc nở vào mùa thu, mang theo nét đẹp tròn đầy. Đồng thời, ý nghĩa của hoa cúc còn là sự đoàn viên, tình yêu thương, niềm hân hoan và tình cảm trân trọng. Hộp bánh Brodard trao đi không chỉ mang theo món quà về vật chất mà còn mang theo lời chúc chân thành, ý nghĩa cho mùa đoàn viên.

Bánh Trung Thu Brodard 2024 Hộp VIP Non Sông Gấm Vóc

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp VIP còn được gọi với cái tên đầy may mắn là: Non Sông Gấm Vóc. Hộp bánh Brodard trao đi không chỉ mang theo món quà về vật chất mà còn mang theo lời chúc chân thành, ý nghĩa cho mùa đoàn viên.

Bánh Trung Thu Brodard 2024 Hộp Đong Đầy Wholesomeness

Bánh trung thu Brodard 2024 hộp Đong Đầy được chia thành 2 tầng. Tầng trên bao gồm 4 loại bánh trung thu khác nhau, tầng dưới là trà và sản phẩm nấm linh chi Nhật. Sử dụng gam đỏ chủ đạo trong thiết kế tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc, kết hợp cùng những đóa hoa ép kim rực rỡ, hộp bánh mang đến cảm giác lễ hội đầy tươi vui nhưng cũng không mất đi nét duyên dáng, tinh tế vốn dĩ thích hợp gửi tới gia đình, bạn bè và đối tác. Với 4 chiếc bánh thượng hạng, kết hợp cùng đặc sản trà Ô Long và những món quà tốt cho sức khỏe, Đong Đầy là một món quà vẹn tròn cho tết Đoàn Viên.

BÁNH TRUNG THU BRODARD 2023 - HỘP ĐÔNG ĐẦY WHOLESOMENESS

      BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2024

BÁNH TRUNG THU CQ MART

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ TVA         MST: 0315818543

Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0906 309 885  0933 138 885   0906 986 885   

Tel: 028 38374987             Fax: 028 38360973

Email : kinhdoanh@congquynh.vn         banhtrungthu999@gmail.com

Website: trungthu.congquynh.vn           Facebook: facebook.com/dailybanhtrungthu.com.vn

Bánh Trung Thu Kinh Đô – Givral –Brodard - Như Lan Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Nhanh

BÁNH TRUNG THU CQ MART  Địa chỉ MUA BANH TRUNG THU 2024 UY TIN TP HO CHI MINH

Sản phẩm liên quan

Bánh trung thu Brodard Ô long Hạt Sen

Bánh trung thu Brodard Ô long Hạt Sen

Bánh trung thu Brodard Ô long Hạt Sen chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT, tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885

250.000 ₫
Bánh trung thu Brodard Espresso Kim Sa Lava

Bánh trung thu Brodard Espresso Kim Sa Lava

Bánh trung thu Brodard Espresso Kim Sa Lava chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT, tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885

260.000 ₫
Bánh trung thu Brodard Mè Đen

Bánh trung thu Brodard Mè Đen

Bánh trung thu Brodard Mè Đen chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT, tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885

240.000 ₫
Bánh trung thu Brodard Sầu riêng 6 Ri

Bánh trung thu Brodard Sầu riêng 6 Ri

Bánh trung thu Brodard Sầu riêng 6 Ri chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT, tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885

210.000 ₫
Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0906309885
Hỗ trợ trực tuyến

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.